Uroczystości 130- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucku wraz z nadaniem sztandaru dla jednostki odbyły się 23-07-2021 r Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas mszy św w Puckiej farze . Po przemarszu w asyście orkiestry dętej na plac Starego Rynku kontynuowano dalsze uroczystości związane z przekazaniem sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucku , oraz odznaczeniem jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią , ofiarną działalność w ochronie przeciw pożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej . Dokonano wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewcu sztandaru. Aktu Nadania sztandaru wręczył Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku dh Edmund Kwidzyński . Wyróżniono medalami i odznakami następujących strażaków : Piotr Kunc Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Bronisław Adrian – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Mariusz Okroj – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Wojciech Żytka – Odznaka Wzorowy Strażak Prezydium Związku odzdziału wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku nadało : Złotą Odznakę Honorową ” Zasłużony Dla Pożarnictwa województwa pomorskiego” dh Halinie Hirth dh Januszowi Ginter Srebrną Odznakę Honorową ” Zasłużony Dla Pożarnictwa województwa pomorskiego ” dh Arturowi Krzeszowskiemu Brązową Odznakę Honorową ” Zasłużony Dla Pożarnictwa województwa pomorskiego ” dh Teresie Ginter st. bryg. Bartłomiejowi Mollin bryg. Andrzejowi Borkowskiemu kpt. Maciejowi Humanowskiemu

130-lecie OSP