W dniu 20-09-2021 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze , podczas którego przestawiono :1.Sprawozdanie z działalności jednostki za 2020 r 2.Sprawozdanie finansowe za 2020 r oraz plan finansowy na 2021 r 3.Sprawozdanie z pracy MDP za 2021 r. 4.Podjęcie Uchwał Statutowych. 5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium za 2020 r. 6.Wybory do nowego Zarządu OSP Puck i Komisji Rewizyjnej Skład Zarządu 1. PREZES JANUSZ GINTER 2. WICEPREZES-NACZELNIK ARTUR KRZESZOWSKI 3. SEKRETARZ URSZULA HILDEBRANDT 4. SKARBNIK PIOTR KUNC 5. GOSPODARZ BRONISŁAW ADRIAN 6. CZŁONEK RAFAŁ KASZEWSKI 7. CZŁONEK MARIUSZ OKROJ Podjęto Uchwałę na powołanie Prezesa Honorowego OSP dh Hlinę Hirth

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 20-09-2021