Ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pucku styczeń 2022 rok

Grupa I

 1. Dibowska Beata
 2. Dibowska Lena
 3. Gębka-Scuffins Zoe
 4. Hincke Lena
 5. Ołtaerzewski Bartłomiej
 6. Okroj Zofia
 7. Czarnecki Michał

Grupa II

 1. Bogumił Paweł                                                  
 2. Kopeć Adam
 3. Kreft Julia
 4. Motyl Igor
 5. Okroj Aleksandra
 6. Szczepanik Paweł
 7. Żytka Paulina
 8. Godlewska Zofia

Grupa III