Skład Zarządu OSP Puck 2020 rok

  • Prezes dh Halina Hirth
  • Wiceprezes dh Janusz Ginter
  • Naczelnik dh Artur Krzeszowski
  • Sekretarz dh Teresa Ginter
  • Skarbnik dh Piotr Kunc
  • Gospodarz dh Bronisław Adrian
  • Członek Zarządu dh Rafał Kaszewski

Skład Komisji Rewizyjnej OSP Puck

  • Przewodniczący dh Wojciech Żytka
  • Sekretarz dh Michał Lessnau
  • Członek komisji Mirosław Jeka