W dniu 07-11-2021 w Zelistrzewie odbył się zjazd Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pucku , na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisję Rewizyjną . Nowym Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP został dotychczasowy Prezes dh Edmund Minkowski.

ZJAZD ZARZĄDU MIEJSKO – GMINNEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU