Numery alarmowe

998

112

Licznik odwiedzin


Wizyt dziś:13
Wizyt wczoraj:39
Ten miesiąc:963
Ogólnie wizyt:76432
Max. dziennie:1074

Członkiem OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, małoletni za zgodą opiekunów oraz osoby prawne (organizacje, instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp.). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie  uchwały zarządu OSP po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu OSP, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność

 

CZŁONKOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU

 1. Hirth Halina
 2. Adrian Bronisław
 3. Bolda Miranda
 4. Ceynowa Urszula
 5. Ginter Teresa
 6. Ginter Janusz
 7. Gorazdowski Andrzej
 8. Hallmann Jan
 9. Hallmann Krystian
 10. Hirth Zygmunt
 11. Jeka Mirosław
 12. Jeka Joanna
 13. Kaszewski Rafał
 14. Kunc Piotr
 15. Krzeszowski Artur
 16. Kwiek Grażyna
 17. Lessnau Michał
 18. Maciejewski Łukasz
 19. Markut Artur
 20. Mollin Bartłomiej
 21. Mukowska Anna
 22. Okroj Magdalena
 23. Okroj Mariusz
 24. Ruth Mirosław
 25. Rumpca Krzysztof
 26. Struck Jan
 27. Szymański Jacek
 28. Tomczyńska Marta
 29. Wewiórowska Joanna
 30. Zaczek Maciej
 31. Żalikowski Andrzej
 32. Żytka Wojciech

Ciekawe strony

miasto puck

psp

zosp