Numery alarmowe

998

112

Licznik odwiedzin


Wizyt dziś:1
Wizyt wczoraj:19
Ten miesiąc:1890
Ogólnie wizyt:69550
Max. dziennie:1074

Członkiem OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, małoletni za zgodą opiekunów oraz osoby prawne (organizacje, instytucje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa itp.). Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie  uchwały zarządu OSP po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków czynnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających
 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu OSP, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:


„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność

 

CZŁONKOWIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU

 1. Hirth Halina
 2. Adrian Bronisław
 3. Barzowska Alicja
 4. Bolda Miranda
 5. Barzowski Mirosław
 6. Ceynowa Urszula
 7. Ginter Teresa
 8. Ginter Janusz
 9. Gorazdowski Andrzej
 10. Hallmann Jan
 11. Hallmann Krystian
 12. Hirth Zygmunt
 13. Jeka Mirosław
 14. Jeka Joanna
 15. Kaszewski Rafał
 16. Kunc Piotr
 17. Krzeszowski Artur
 18. Kwiek Grażyna
 19. Lessnau Michał
 20. Maciejewski Łukasz
 21. Markut Artur
 22. Mollin Bartłomiej
 23. Okroj Magdalena
 24. Okroj Mariusz
 25. Ruth Mirosław
 26. Rumpca Krzysztof
 27. Struck Jan
 28. Szymański Jacek
 29. Wewiórowska Joanna
 30. Zaczek Maciej
 31. Żalikowski Andrzej
 32. Żytka Wojciech

Ciekawe strony

miasto puck

psp

zosp